Schrijf je nu in voor de Harmony weken bij Delhaize

De verzamelde informatie wordt elektronisch verwerkt door HighCo DATA Benelux NV, in opdracht van Mondelez Belgium bv, Stationsstraat 100, 2800 Mechelen, de verwerkingsverantwoordelijke, in het kader van de Delhaizeharmony.be activatie.Overeenkomstig de AVG (GDPR) beschikt u over een recht van toegang, van inspraak, van rectificatie, van verwijdering, van overdraagbaarheid , van beperking van verwerking inzake de informatie die op u betrekking heeft en een recht van verzet tegen prospectie door u te wenden tot: « MDLZDataProtectionOfficeMEU@mdlz.com», vergezeld van een kopie van een identiteitsbewijs met uw handtekening. U beschikt eveneens over het recht om een klacht in te dienen bij de CBPL. Op het einde van de actie worden jullie persoonsgegevens verwijderd.